Διεθνές χρυσό βραβείο ποιότητας στη Δρογοφάρμα απο την B.I.D. στην Νέα Υόρκη – 31/5/2010

Διεθνές χρυσό βραβείο ποιότητας στη Δρογοφάρμα απο την B.I.D. στην Νέα Υόρκη – 31/5/2010

Press Release, New York May 31 2010,

B.I.D Business Initiative Directions – Building better business reputation worldwide.

B.I.D International Quality Convention New York 2010

Presentation of Awards to companies from 59 countries from all over the world for achivements in Quality and Excellence.

Drogopharma Ltd received the International Quality Summit in the Gold Category.

Recognized for commitment to Quality, Leadership, Technology and Innovation.

Drogopharma ltd represents success for Cyprus in the Business world.

The IQS International Quality Summit award acknowledges strong commitment to quality and excellence. Chryso Petride, Managing Director received the IQS in the New York Marriot Marquis from the president of BID, Jose E. Prieto. Drogopharma Ltd is made up of a team oriented towards a continuous improvement of processes , striving for an important role in the leadership of the business world.

Share this post