Δρογοφάρμα λτδ – Σταθερά δίπλα στους Κύπριους καταναλωτές.Εφημερίδα Σημερινή 21/4/2019