Συνέντευξη στο περιοδικό Downtown – Drogopharma Ltd