Πανεπιστήμιο Frederick και Σύλλογος Φαρμακοποιών Αριστοτέλης. “Στοχαστικά εγχειρήματα στη Φαρμακευτική Επιστήμη”. Ομιλία κ. Ά. Πετρίδη

Πανεπιστήμιο Frederick και Σύλλογος Φαρμακοποιών Αριστοτέλης. “Στοχαστικά εγχειρήματα στη Φαρμακευτική Επιστήμη”. Ομιλία κ. Ά. Πετρίδη

Share this post