Πρόληψη και μείωση των καθημερινών ενοχλήσεων για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας για όλους.