ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις ή μέρος αυτών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον υπό συζήτηση ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο https://drogopharma.com σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και της πολιτικής περί cookies του ιστότοπου https://drogopharma.com.

 

Άδεια χρήσης ιστοτόπου

Εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά, ο ιστότοπος https://drogopharma.com και/ ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου και του υλικού του. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (caching) και να εκτυπώσετε σελίδες, εγχειρίδια χρήσης ή άλλες πληροφορίες περί του προϊόντος από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Απαγορεύεται ρητώς:

– Η αναδημοσίευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλο ιστότοπο),

– η πώληση, ενοικίαση ή παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης (sub-license) υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο.

– η δημόσια προβολή όλου ή μέρους του υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο,

– η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή ή άλλη εκμετάλλευση του υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς,

– η επεξεργασία ή άλλη τροποποίηση όλου ή μέρους του υλικού του ιστοτόπου, ή αναδιανομή υλικού του ιστοτόπου εκτός από το περιεχόμενο που είναι ειδικά και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή.

 

Αποδεκτή Χρήση

Δεν δύναται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου, ή που είναι με οποιονδήποτε τρόπο παράνομος, αθέμιτος, δόλιος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, αθέμιτο, δόλιο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν δύναται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται (ή συνδέεται) με οποιοδήποτε λογισμικό κατασκοπείας (spyware), ιό (computer virus), Δούρειο ίππο (Trojan horse), σκουλήκι (worm), καταγραφικό πληκτρολόγησης (keystroke logger), rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

 

Δεν δύναται να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, εξόρυξης δεδομένων, εξαγωγής δεδομένων και συλλογής δεδομένων) αυτού του ιστότοπου ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του https://drogopharma.com.

Δεν δύναται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν δύναται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς σχετικούς με το μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του . https://drogopharma.com

 

Περιεχόμενο Χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η φράση «το περιεχόμενο χρήστη σας» σημαίνει υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, γραφικών, εικόνων, ηχητικού υλικού, βίντεο και οπτικοακουστικού υλικού) που υποβάλετε στον ιστότοπο, για οποιοδήποτε λόγο.

Παραχωρείτε στον ιστότοπο https://drogopharma.com παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική και δωρεάν άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου χρήστη σας σε οποιαδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικά μέσα.  Επιπλέον παραχωρείτε το δικαίωμα στον ιστότοπο https://drogopharma.com να παραχωρήσει περαιτέρω άδειες εκμετάλλευσης (sub-license) αυτών των δικαιωμάτων, και το δικαίωμα να εγείρει αγωγή για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο χρήστη σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, δεν δύναται να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για έγερση αγωγής είτε εναντίον σας είτε έναντι του https://drogopharma.com είτε έναντι τρίτου (σε κάθε περίπτωση βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου).

Δεν δύναται να υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που αποτελεί ή αποτελούσε κάποτε αντικείμενο απειλούμενων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλης παρόμοιας καταγγελίας.

Ο ιστότοπος https://drogopharma.com διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό υποβλήθηκε στον ιστότοπο ή αποθηκεύτηκε στους διακομιστές του https://drogopharma.com, ή φιλοξενείται ή δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά τα δικαιώματα του https://drogopharma.com βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε σχέση με το περιεχόμενο χρήστη, ο ιστότοπος https://drogopharma.com  δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Περιορισμένες Εγγυήσεις

Ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς κανένα είδος εκπροσώπησης, έγκρισης ή έγγραφης εγγύησης, ρητής ή έμμεσης. Ο ιστότοπος https://drogopharma.com δεν παρέχει εκπροσώπηση ή εγγύηση σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, ο ιστότοπος https://drogopharma.com δεν εγγυάται ότι:

Αυτός ο ιστότοπος θα είναι διαρκώς διαθέσιμος ή γενικά διαθέσιμος, ή ότι οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα στον εν λόγω ιστότοπο δεν αποτελεί, ή δύναται να αποτελέσει, συμβουλή οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλή σχετικά με οποιοδήποτε νομικό, οικονομικό ή ιατρικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Περιορισμοί Ευθύνης

Ο ιστότοπος https://drogopharma.com δεν φέρει ευθύνη απέναντί σας (είτε βάσει του δικαίου περί  συμβάσεων, του δικαίου περί αδικοπραξιών ή άλλου δικαίου)  σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή αλλιώς σε σχέση με τον ιστότοπο:

– στον βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια,

– για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη ζημιά, ή για οποιεσδήποτε επιχειρηματικές απώλειες, απώλεια εσόδων, εισοδήματος,

– κέρδη ή αναμενόμενη εξοικονόμηση, απώλεια συμβολαίων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή υπεραξίας, απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών ή δεδομένων.

 

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν ακόμη κι αν έχει ειδοποιηθεί ρητά ο ιστότοπος  https://drogopharma.com για πιθανή απώλεια.

Περιορισμός ευθύνης ως προς το προϊόν

Ο διανομέας των προϊόντων δεν φέροει καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια, σωματική βλάβη και/ή ζημία και/ή σωματική προσβολή και/ή συνεπακόλουθη σωματική βλάβη (συμπερ. τραυματισμού και θανάτου) δύναται προκύψει από τη χρήση των εν λόγω προϊόντων είτε στον χρήστη είτε σε τρίτο πρόσωπο. Αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.

 

Εξαιρέσεις

Τίποτα στην αποποίηση ευθύνης του ιστότοπου https://drogopharma.com δεν αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που υπονοεί ο νόμος ότι θα ήταν παράνομο να αποκλείσει ή να περιορίσει και τίποτα σε αυτή την αποποίηση ευθύνης δεν θα αποκλείσει ή θα περιορίσει την ευθύνη του σε σχέση με:

 

Θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια, απάτη ή ψευδή παραπλανητική παρουσίαση, ή θέμα που θα ήταν παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να ισχυριστεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του.

 

Εύλογος Χαρακτήρας

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται στην αποποίηση ευθύνης του ιστότοπου είναι εύλογου χαρακτήρα. Εάν δεν θεωρείτε ότι είναι εύλογου χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Τρίτα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ο ιστότοπος https://drogopharma.com έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των στελεχών και υπαλλήλων του. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβάλετε αξίωση εναντίον των στελεχών ή των υπαλλήλων της εταιρείας για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν ή που έχετε υποστεί σε σχέση με τον ιστότοπο.

 

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί εγγύησης και ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα αποποίηση ευθύνης του ιστότοπου θα προστατεύσουν τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκχωρητές και τους υπεργολάβους του ιστότοπου όπως και τον ιστότοπο https://drogopharma.com

 

Μη εκτελεστές διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας αποποίησης ευθύνης  είναι, ή διαπιστωθεί ότι είναι, μη εκτελεστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τότε αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών διατάξεων της παρούσας αποποίησης ευθύνης του ιστότοπου.

 

Αποζημίωση

Με το παρόν αποζημιώνετε τον ιστότοπο https://drogopharma.com και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε τον ιστότοπο https://drogopharma.com έναντι τυχόν απωλειών, αποζημιώσεων, εξόδων, υποχρεώσεων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νομικών εξόδων και όποιων ποσών καταβάλει  η ιστοσελίδα  https://drogopharma.com σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συμβιβαστικού διακανονισμού αξίωσης ή διαφωνίας βάσει των συμβουλών των νομικών συμβούλων της ιστοσελίδας  https://drogo.pharma.com) που υφίστανται ή έχουν υποστεί από τον https://drogo.pharma.com και που προκύπτουν από τυχόν παραβίασή σας οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση σε περίπτωση που παραβιάσατε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

 

Παραβιάσεις όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων του https://drogopharma.com σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ο ιστότοπος https://drogopharma.com ενδέχεται να λάβει όποια νομικά ή μη μέτρα κρίνει σκόπιμα για να αντιμετωπίσει την παραβίαση, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασή σας στον ιστότοπο, την απαγόρευση της πρόσβασής σας στον ιστότοτπο, τον αποκλεισμό υπολογιστών που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, την επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσει να αποκλειστεί η πρόσβασή σας στον ιστότοπο και/ ή να εγείρει δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας.

 

Παραλλαγή

Ο ιστότοπος https://drogopharma.com μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά διαστήματα. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλείστε όπως ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

 

Ανάθεση

Ο ιστότοπος https://drogopharma.com μπορεί να μεταβιβάσει, να αναθέσει σε τρίτους (υπεργολαβία) ή αλλιώς να χειριστεί τα δικαιώματα και/ ή τις υποχρεώσεις του ιστότοπου σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή συγκατάθεσή σας.

 

Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, να αναθέσετε σε τρίτους (υπεργολαβία) ή αλλιώς να χειριστείτε τα δικά σας δικαιώματα και/ ή υποχρεώσεις σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Διαιρετότητα

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη και/ ή μη εκτελέσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη και/ ή μη εκτελέσιμη διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγραφεί, τότε το μέρος αυτό θα θεωρείται αυτόματα ότι έχει διαγραφεί και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

 

Συνολική Συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του https://drogopharma.com αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του https://drogopharma.com σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και θα αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

 

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό και τυχόν διαφορές που αφορούν στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.