European Business Awards 2011

European Business Awards 2011

Η επιτροπή του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού θεσμού EBA
(European Business Awards) ξεχώρισε και βράβευσε την DROGOPHARMA LTD στην κατηγορία Customer Focus, εντάσσοντας την πλέον στην ελίτ των 400 πιο ισχυρών ευρωπαϊκών αλλά και των 10 πρώτων ελληνικών επιχειρήσεων.

Share this post